Harmonia ja musiikin perusteet

Opit nimeämään ja kirjoittamaan säveliä ja rytmejä sekä analysoimaan musiikkia. Tämä taito on perusta musiikin opiskelulle. Musiikkisymbolien opettelu antaa sinulle valmiuden kommunikoida musiikista muille muusikoille.

Asteikot, soinnut, mollit, duurit, dominantit, subdominantit jne. ovat sävelten ominaisuuksia ja kontekstia kuvaavia termejä. Harmoniatunneilla opit ymmärtämään, mitä ne tarkoittavat ja miten niitä voi soveltaa käytännössä. Olipa kyse originaalin musiikin säveltämisestä tai jokin tunnetun kappaleen imitoinnista. Analyyttisena viitekehyksenä käytetään pop- ja jazzmusiikkia.

Yksityis- vai ryhmäopetus?

Voit ottaa tunteja yksityisesti tai yhdessä ystäväsi kanssa. Yksityisopetuksessa rakennamme suunnitelman juuri sinun tavoitteitasi silmällä pitäen. Ryhmäopetuksessa etsimme lähestymiskulman, joka auttaa mahdollisimman paljon kaikkia osallistujia.